9/10/09

Παγώνουν οι διαδικασίες για προσλήψεις στην Π.Δ.Σ.


Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, παγώνουν οι διαδικασίες για προσλήψεις στην Π.Δ.Σ. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: ΓΔ-1544/08-10-2009) αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σχολικού έτους 2009-2010Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση του Προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και, όπου έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διαδικασίες υλοποίησης, να διακοπούν.

Με εντολή Υπουργού
Κωνσταντίνος Κουτρομάνος
Γενικός Διευθυντής Διοίκησης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΠΗΓΗ: Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων