31/10/09

Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα !!!

Την ίδρυση δύο σχολείων, 4ο Λύκειο Χίου και Γυμνάσιο Καμποχώρων, εισηγείται ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για το λύκειο το αίτημα είναι χρόνιο , επιτακτικά αναγκαίο.


Τα κτιριακά δεδομένα όλων των Γενικών Λυκείων είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στο ελάχιστο αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους, η χωροταξική τοποθέτηση τους δεν βοηθά καθόλου την εξυπηρέτηση των μαθητών από τη βόρεια πλευρά της πόλης δεδομένου ότι όλα βρίσκονται προς το νότο και βεβαίως υπάρχει το εγκεκριμένο ως κατάλληλο οικόπεδο. Είναι η έκταση 8,50 στρεμμάτων στην περιοχή Αγία Τριάδα στον Κοφινά που παραχώρησε δωρεάν η Μητρόπολη στο Δήμο Χίου για το σκοπό αυτό.Την ίδια στιγμή στο νότιο μέρος της πόλης λειτουργεί ένα μόνο Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο του Κάμπου, ενώ τα υπόλοιπα γυμνάσια του Δήμου λειτουργούν ήδη ασφυκτικά. Η ανάγκη και νέου γυμνασίου θα διογκώνεται σταδιακά δεδομένου ότι η περιοχή των Καμποχώρων έχει μια δυναμική ως προς την ανοικοδόμηση, αλλά και τα Θυμιανά δίνουν ένα σημαντικό αριθμό αποφοίτων δημοτικού κάθε χρόνο. Επιπλέον υπάρχει και διαθέσιμο οικόπεδο από το δήμο.

Ο κ. Καλογεράκης απευθύνεται στις Επιτροπές Παιδείας, Νομαρχιακή και Δημοτικές, οι οποίες από εδώ και πέρα έχουν το λόγο για να τρέξουν οι διαδικασίες. Από την πλευρά μας θα συμβάλουμε με τη φωνή μας στην εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων.

Η χιακή κοινωνία το έχει αποδείξει, συμβάλει στην άνοδο τους εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας και δικαιούται να αξιώνει σύγχρονα εκπαιδευτήρια. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή των σχολείων, τα παιδιά μας θα σταματήσουν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να μάθουν γράμματα, με ότι συνεπάγεται αυτό σε κινδύνους για τη ζωή τους.

Διέρρευσε από: Δημοκρατική - Ανεξάρτητη Χιώτικη Εφημερίδα.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share