15/10/09

Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι σαφέστατο ...

ΟΣΟΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΡΚΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των όποιων κακόβουλων "μεταφραστών" του Ελληνικού Συντάγματος το Σύστημα Αξιοποίησης Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δημοσιεύει στο tiresias-press.blogspot.com
τα κάτωθι:


ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών


ΑΡΘΡΟ 59

1. Οι Βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: "Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα, τα καθήκοντά μου".

2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.

3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί.


Επίσης ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφέστατος:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ανακοίνωση ονομάτων και ορκωμοσία Βουλευτών.

Άρθρο 3


Παρ.2. Ο Προσωρινός πρόεδρος της Βουλής καλεί τους Βουλευτές που έχουν ανακηρυχθεί και παρευρίσκονται στη συνεδρίαση να δώσουν τον οριζόμενο από το άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Όσοι Βουλευτές απουσιάζουν, καθώς και όσοι αποκτούν τη βουλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, δίνουν τον όρκο σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Βουλής.

Παρ.3. Αρνήσεις και αντιρρήσεις για την έκδοση του όρκου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ! Οι τυχόν επιφυλάξεις διατυπώνονται με σύντομη γραπτή δήλωση, που κατατίθεται στο Προεδρείο της Βουλής πριν από τη δόση του όρκου και καταχωρίζονται στα πρακτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Δεν αποσαφηνίστηκε τελικά εάν όλοι όσοι δεν ορκίστηκαν (κ.Τσόκλη, κ.Παπακωνσταντίνου, κ.Σηφουνάκης,κ.Δαμανάκη,κ.Κούβελης και οι όποιοι το ΚΚΕ)διατύπωσαν με γραπτή δήλωση ο καθένας ξεχωριστά και στη συνέχεια κατέθεσαν στο Προεδρείο της Βουλής την άρνηση τους σε θρησκευτική ορκομωσία.


Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως γνωστοποίησε με επιστολή του στον προσωρινό Πρόεδρο της Βουλής την ακόλουθη δήλωση:

"Είναι γνωστή η θέση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την ανάγκη διαχωρισμού εκκλησίας- κράτους και την απόσυρση νόμων και πρακτικών, που εμποδίζουν την θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος περί ανεξιθρησκίας. Θεωρούμε ότι ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της ανεξιθρησκίας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, πολίτες που είναι άθεοι, αλλά και πολίτες που αρνούνται να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προτιθέμεθα να δώσουμε στη Βουλή τον παρακάτω όρκο:

"Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου"».

Κατόπιν τούτων:

1)Όπως παρατηρούμε λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος και τον Κανονισμό της Βουλής όποιος δεν ορκιστεί είτε στην επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος είτε σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη θρησκεία (αυτό είναι η ανεξιθρησκία που αναφέρει το άρθρο 13 του ΣΥΡΙΖΑ(* δες παρακάτω)) ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑ την βουλευτική ιδιότητα.

Δεν επιτρέπεται καμία άλλη διαδικασία ορκωμοσίας ούτε κανενός άλλου είδους όρκος πλην του θρησκευτικού. Συνεπώς όσοι δεν ορκίστηκαν δεν απέκτησαν και τη βουλευτική ιδιότητα.

2)Είναι σαφέστατος ο Κανονισμός της Βουλής ο οποίος δεν επιτρέπει άρνηση και αντίρρηση στον όρκο που ορίζεται στο άρθρο 59 του Συντάγματος.

Συνεπώς και έχουν φυσικά το δικαίωμα οι του ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι βουλευτές δεν ορκίστηκαν αλλά αυτό συνεπάγεται ότι αποποιούνται και την ιδιότητα του Βουλευτή στην ουσία, η οποία δεν μπορεί διαφορετικά να τους παραχωρηθεί.

3)Οι του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και όποιοι άλλοι βουλευτές δεν ορκίστηκαν επικαλούνται το άρθρο 13 του Συντάγματος περί ανεξιθρησκίας (*) καθώς και του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και αρνούνται τον οριζόμενο από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής όρκο.

Διατηρούν λοιπόν το αναφαίρετο δικαίωμα να προσφύγουν λοιπόν στα δικαστήρια της Ελλάδος και της Ευρώπης, μέχρι να αποφανθούν όμως αυτά και να τους δικαιώσουν, ΔΕΝ μπορεί να τους έχει παραχωρηθεί εντωμεταξύ παρανόμως η βουλευτική ιδιότητα.


Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως οι υπόλοιποι ((κ.Τσόκλη, κ.Παπακωνσταντίνου, κ.Σηφουνάκης,κ.Δαμανάκη,κ.Κούβελης και οι όποιοι το ΚΚΕ)που επίσης δεν ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο δεν μας είπαν τελικά.... που ορκίστηκαν;;;;;

Πάντως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην δήλωση τους προς το προεδρείο της Βουλής αναφέρουν ότι θα ορκιστούν σε όρκο τον οποίον κατασκεύασαν οι ίδιοι δηλαδή:

"Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου"».

Προσέξτε τώρα Λένε στον όρκο τους ότι: "Ορκίζομαι... να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους"!!! Μα καλά πώς ορκίζεστε έστω και με τον δικό σας όρκο, υποσχόμενοι ότι θα υπακούετε στο Σύνταγμα και τους νόμους όταν εσείς οι ίδιοι αρνείστε και το Σύνταγμα και τους Νόμους;

Εσείς δεν είστε αυτοί που αρνείστε και δεν συμμορφώνεστε με το άρθρο 59 του Συντάγματος; Πως λοιπόν λέτε μετά, με περισσό θράσος μάλιστα, ότι θα υπακούετε στο Σύνταγμα και τους Νόμους;


_________________________ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ_______________________Για να εκπροσωπείτε όπως ισχυρίζεστε πολίτες αλλόθρησκους, άθεους ή αυτούς που δεν θέλουν να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, σας επιβάλλεται απο κάπου να απορρίπτετε την επικρατούσα θρησκεία του Ελληνικού Έθνους;;

Η μήπως τελικά όλα αυτά που παριστάνετε ειναι απλώς καραγκιοζιλίκια για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να το παίξετε ανατρεπτικοί κι έτσι.

Γιατι αν δεν είναι ούτε κι έτσι....

Τότε σίγουρα είστε φανατικοί ανθέλληνες, που μισείτε την Έλληνική ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας που είναι άρικτα συνδεδεμένοι με το Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία.

Μισείτε και εχθρεύεστε κάθε τι που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες μεταξύ τους και προφανώς σας ενοχλεί κι σταυρός από τη σημαία μας ...που σιγουρα αν είσασταν περισσότεροι εκεί μέσα θα "ψηφίζατε" να αφαιρεθεί, μιας και σας ενοχλεί τόσο πολύ.

Και κατα τ'άλλα...

Σείς ονομάζεστε Θεματοφύλακες και Εκπρόσωποι του Έλληνικού Λαού μέσα στη...Βουλή των Ελλήνων.http://tiresias-press.blogspot.com/2009/10/blog-post_4162.html