4/10/09

Οι κάλπες κλείνουν.... Οι 'Ελληνες αποφάσισαν !!!
Κάποιοι θα μας λείψουν...