2/11/09

Πολυπολιτισμική Ελλάδα ονειρεύεται το ΠΑΣΟΚ

Για να μην απορούν κάποιοι με τις κατά καιρούς αποφάσεις της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δημοσιεύει σήμερα το παρόν άρθρο ρίχνοντας φώς σε όλα τα "σκοτεινά" σημεία όπως αυτά διαφαίνονται μέσα απο το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Επειδή πάντοτε υπάρχουν κάποιοι δύσπιστοι που ίσως εκπλαγούν ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστοποιεί την ορθότητα όλων πληροφοριών που τονίζονται στο εν λόγο άρθρο με σχετικά link μέσα απο την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ.


Αντιγραφή απο το κείμενο του ΠΑΣΟΚ


VII. ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΜεταναστευτική πολιτική


Η µαζική είσοδος µεταναστών κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διαµόρφωσε µια νέα πραγµατικότητα στην Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει εµπράκτως αποδείξει ότι πιστεύει στη συµβολή των µεταναστών στην οικονοµία της χώρας, ότι δεν τιµωρεί τη διαφορετικότητα αλλά αντιθέτως τη θεωρεί ως ένα στοιχείο εµπλουτισµού της ελληνικής κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θέτει ως κεντρικό άξονα της µεταναστευτικής του πολιτικής την πλήρη, οµαλή και χωρίς διακρίσεις κοινωνική ένταξη των µεταναστών.

Προτεραιότητες µας ως κυβέρνηση θα καταστούν:

Η διασφάλιση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωµάτων των µεταναστών.

Η χορήγηση ιθαγένειας σε όσα παιδιά µεταναστών γεννιούνται και µεγαλώνουν στην Ελλάδα και αυτόµατη απόκτηση µετά την παρέλευση τριετίας για όλα τα υπόλοιπα που είναι µαθητές στη χώρα µας.

Η εισαγωγή στα σχολεία της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας των κύριων χωρών προέλευσης, µε έµφαση στην προσχολική ηλικία.

Η θεσµοθέτηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για όσους αλλοδαπούς έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα.

Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής των εργοδοτών µε ενίσχυση του θεσµού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η βελτίωση των διοικητικών µηχανισµών και η ενίσχυσή τους µε τη δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε τη στελέχωση των ΚΕΠ µε υπαλλήλους µε γλωσσική επάρκεια να εξυπηρετούν τους κύριους µεταναστευτικούς πληθυσµούς και µε τη θεσµοθέτηση του Συµβουλίου των Αλλοδαπών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης κατόπιν εκλογών µεταξύ των µεταναστών του δήµου ή της κοινότητας. Παρόµοια πρόβλεψη και για τα κύρια ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ).

Οι διακρατικές συµφωνίες για την κατοχύρωση ασφαλιστικών δικαιωµάτων και την αποφυγή διπλών ασφαλιστικών εισφορών για τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

Η δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε χρήση των παραβόλων για την κάλυψη της δαπάνης.

Η διεύρυνση των όρων νοµιµοποίησης των παράτυπων µεταναστών.

Η επικύρωση της Συνθήκης του Παλέρµο και η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για τα θέµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων (trafficking) και η δυνατότητα επιλογής από το θύµα του εθελοντικού επαναπατρισµού ή της εγκατάστασης στην Ελλάδα.


Πολιτική Ασύλου
(Παρατήρηση ΤΕΙΡΕΣΙΑ: Η πολιτική ασύλου ειναι γεμάτη παραθυράκια*)

Ο αριθµός των προσφύγων υπολείπεται σηµαντικά σε σχέση µε αυτόν των οικονοµικών µεταναστών.(*)
(Το γεγονός αυτό όµως δε δικαιολογεί την έλλειψη συγκροτηµένης πολιτικής και τη διοικητική αυθαιρεσία απέναντί τους. Στα πλαίσια αυτά δεσµευόµαστε για µια πολιτική µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Πλήρη και εµπρόθεσµη εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε όλες τις κοινοτικές οδηγίες, εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων και του ελληνικού δικονοµικού δικαίου και απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης στην αίτηση πολιτικού ασύλου.

Πλήρη ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους σε γλώσσα που κατανοούν και δυνατότητα νοµικής εκπροσώπησής τους.

Δυνατότητα υποβολής ασύλου σε περιπτώσεις µαζικών αφίξεων αλλοδαπών σε παραµεθόριες περιοχές, διαφανείς διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και αντικειµενική εξέταση των αιτηµάτων.

Αξιοπρεπείς συνθήκες διαµονής των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής, δηµιουργία ειδικών χώρων για γυναίκες και παιδιά, κοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

Αυτόµατη παροχή ασύλου στα αποδεδειγµένα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµών ή άλλης µορφής ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.
<(*)Ποιός θα εξετάζει τις αποδείξεις για να μην καταντήσουν το μεγαλύτερο παραθυράκι του νόμου>

Το ΠΑΣΟΚ έχει εμπράκτως αποδείξει ότι πιστεύει στη συμβολή των μεταναστών στην οικονομική δυναμική της χώρας.

Δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές για όσους αλλοδαπούς έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Θέλουμε μια άλλη νοοτροπία, έναν καινούργιο πολιτισμό διαφάνειας και λογοδοσίας.

Δεσμευόμαστε για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου, για δημόσιες υπηρεσίες χωρίς «σύνορα».

Και αν όλα αυτά σας φαίνονται κάπως... περίεργα... Επιβεβαιώστε εδώ

Τα...σχόλια, δικά σας.


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share