27/11/09

Νέες... “μαϊμουδιές” με τον μαϊμού - διαγωνισμό!

Πολλαπλώς εκτεθειμένη παραμένει η Νομαρχιακή Αρχή με τις διαδικασίες που ακολουθεί, παρά τις αποκαλύψεις, και την επέμβαση του εισαγγελέα για την εκτέλεση του έργου των χωματουργικών εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Ολυμπος της νήσου Καρπάθου.

Μετά τη δημόσια ομολογία του Νομάρχη Δωδεκανήσου κ Γιάννη Μαχαιρίδη για την εικονικότητα της δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.128.000 ευρώ, την πρόσθετη ομολογία του ότι η Νομαρχία κινήθηκε στα...
....."όρια της νομιμότητας" και την απόφαση του να ακυρώσει την εικονική δημοπρασία για το έργο που έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ίσως τμήμα του από την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΩ ΑΤΕ, χθες ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής, με διαδικασίες που προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών, αποφασίστηκε ουσία η δημοπράτηση του ίδιου έργου, ως δήθεν νέου, αφού πρώτα "βαπτίστηκε" με άλλο τίτλο!!

Τη νέα δημοπράτηση ψήφισαν όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής με τους κκ Μιχάλη Μπαριανάκη και Ελευθερία Αθένα - Βασιλειάδη από τη μειοψηφία να εκφράζουν επιφύλαξη και συγκεκριμένα να ζητούν να υπάρξει καταγεγραμμένη πρόταση των τεχνικών υπηρεσιών με την οικονομική εκτίμηση του κόστους του έργου και ανάλυση των αναγκαίων μελετών και τεχνικών εργασιών με δεδομένο ότι όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

"Το έργο παρουσιάστηκε ως νέο, ως ένα καινούριο έργο στη Νομαρχιακή Επιτροπή" δήλωσε χθες στη "δ" ο κ Μιχ. Μπαριανάκης που επεσήμανε ότι στη διαλογική συζήτηση που έγινε ενώπιον της επιτροπής επισημάνθηκε ότι "στη δημοπρασία που θα γίνει θα μετέχουν οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και σε περίπτωση που δεν μειοδοτήσει η ΕΡΓΩ τότε θα προσφύγει στα δικαστήρια για να διεκδικήσει τα οφειλόμενα από τις χωματουργικές εργασίες που έχει εκτελέσει οι οποίες υπολογίζεται ότι καλύπτουν το 35 με 40% του έργου". Σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσει «διαπραγμάτευση» με τη νομαρχιακή αρχή!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώπιον της επιτροπής τονίστηκε ότι ο εργολάβος έχει σταματήσει το έργο τους τελευταίους 15 μήνες και ότι υπάρχει κίνδυνος να αποσύρει τα μηχανήματα του αλλά και τα μηχανήματα των υπεργολάβων με τους οποίους συνεργάζεται.
Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με όσα τονίζει και ο κ Μπαριανάκης που ήταν παρών στη συζήτηση της Νομαρχιακής Επιτροπής και η νέα δημοπρασία αφορά στην ουσία χωματουργικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί.
Τι προκύπτει όμως από τις επίσημες εισηγήσεις που εξετάστηκαν στις επίμαχες συνεδριάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής;

Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής είχε έλθει προς συζήτηση και ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τη δημοπράτηση του έργου "χωματουργικές εργασίες στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Όλυμπος νήσου Καρπάθου" προϋπολογισμού δαπάνης 1.128.000 ευρώ.
Στην τεχνική έκθεση που συνόδευε την εισήγηση αναφέροντο τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΟΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ» κρίθηκε σκόπιμο σε κάποια οδικά τμήματα να γίνει η εκσκαφή πρανών, λόγω διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών.

Πιο συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού που διέρχεται του οικισμού των Σπόων η χρήση εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών δημιουργεί επικείμενο κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε παρακείμενες κατοικίες και ιδιοκτησίες.
Προτείνεται λοιπόν η εκσκαφή των πρανών να γίνει με μηχανικά μέσα ή με περιορισμένη χρήση εκρηκτικών όπως περιγράφονται στο ΑΤ 1.1 των συμβατικών τευχών.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο προτείνεται η εκσκαφή πρανών σε σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης κατολισθητικών φαινομένων.

Για το έργο «Χωματουργικές εργασίες, στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Ολυμπος, νήσου Καρπάθου», η συνολική δαπάνη περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.128.000€ εκ των οποίων 863.296,80€ για δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18%), 124.494,52€ για απρόβλεπτα 5.438,77€ για δαπάνη αναθεώρησης και 129.769,91€ για δαπάνη ΦΠΑ 13%".
Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε το έργο μετονομάστηκε σε "Αποπεράτωση χωματουργικών εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Όλυμπος νήσου Καρπάθου" και ο προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 28.000 ευρώ αναμορφώθηκε δηλαδή στο 1.100.000 ευρώ!!
Στην υποτιθέμενη νέα τεχνική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την αποπεράτωση των εργασιών διάνοιξης στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Ολυμπο κρίθηκε σκόπιμο σε κάποια οδικά τμήματα να γίνει εκσκαφή - όρυξη πρανών με ή χωρίς εκρηκτικές ύλες, λόγω της διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού που διέρχεται του οικισμού των Σπόων οι εκσκαφές θα γίνουν με μηχανικά μέσα αφού μπορεί με τη χρήση εκρηκτικών να προκληθούν ζημιές σε παρακείμενες κατοικίες και ιδιοκτησίες.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο προτείνεται η εκσκαφή πρανών σε θέσεις που υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόσκλησης κατολισθητικών φαινομένων.

Για το έργο:«Αποπεράτωση χωματουργικών εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Σπόα - Ολυμπος, νήσου Καρπάθου», η συνολική δαπάνη περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.100.000€ εκ των οποίων 839.983,00€ για εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18%), 125.997,50€ για απρόβλεπτα, 7.470,80€ για αναθεώρηση και 126.548,70€ για ΦΠΑ 13%".
Υστερα και από τις παραπάνω εκπληκτικές εξελίξεις επιβάλλεται πλέον η διενέργεια ελέγχου από επιθεωρητές δημοσίων έργων αλλά και η άμεση επέμβαση του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης.

Το παρόν εστάλει στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ προς αναδημοσίευση απο dimokratiki.gr

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share