11/11/09

Χαμός απο τις ακάλυπτες επιταγές και στην 'Ηπειρο

Οι ακάλυπτες επιταγές του πρώτου εννιάμηνου του 2009 στην Ήπειρο άγγιξαν το ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόνο στα Γιάννενα οι ακάλυπτες επιταγές ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση 265% σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2008
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν τα Γιάννενα, αφού στο νομό Ιωαννίνων οι ακάλυπτες επιταγές ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Η έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έχει προσλάβει προ πολλού, και πάντως πριν από την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, χαρακτήρα μόνιμου και συνεχώς επιδεινούμενου φαινομένου.

Οι δείκτες ασφυξίας, για το σύνολο της χώρας, επιβεβαιώνουν την εξέλιξη αυτή.

Τα δεδομένα Το ύψος των ακάλυπτων επιταγών και συναλλαγματικών κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στα 2,6 δις ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 176,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2008.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση την 30.6.2009 αντιπροσώπευαν το 6,8% του συνόλου των δανείων, έναντι 5% την 31.12.2008. Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης μειώθηκε στο 5,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 20,1% τον Αύγουστο του 2008 και 15,9% στο τέλος του 2008.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική 2009 (21.10.2009) προβλέπει περαιτέρω μείωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης ο οποίος θα πλησιάσει το 4% στο τέλος του έτους.

Στη ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι καθαρές ροές νέων χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέμειναν εξαιρετικά χαμηλές κατά το πρώτο οχτάμηνο 2009 λόγω της στασιμότητας ή και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το δυσμενές οικονομικό κλίμα δημιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στη λήψη νέων δανείων, για τα οποία οι τράπεζες εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια και όρους, προκειμένου να περιορίσουν τα ανερχόμενα ποσοστά επισφαλειών τους.

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις δημιούργησαν, για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας, συνθήκες ασφυξίας και βαθιάς ύφεσης. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2009, οι δείκτες βιομηχανικής παραγωγής και πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο παρουσίασαν μείωση κατά 9,7% και 3,1% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της ίδιας περιόδου του 2008.

Μεγάλη μείωση, 28,7%, παρουσίασε και ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Η ανεργία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στο 8,9%, από 7,2% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, την 5.11.2009, ήταν 638.762 άτομα. Η κατάσταση στην Ήπειρο και στο νομό Ιωαννίνων Εξίσου δυσμενής είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου και στο νομό Ιωαννίνων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών στην Περιφέρεια Ηπείρου διαμορφώθηκε στο ύψος των 38,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 256,5% σε σύγκριση με το ύψος της ίδιας περιόδου του 2008.

Στα Γιάννενα

Στο νομό Ιωαννίνων το αντίστοιχο ποσό δια μορφώθηκε στο ύψος των 18,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 152% σε σύγκριση με το ύψος της ίδιας περιόδου του 2008. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Ιωαννίνων καταγράφεται το 47% του συνολικού ποσού των ακάλυπτων επιταγών της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το εννεάμηνο 2009.

Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο κατά την περίοδο του 2008, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιδείνωση της ρευστότητας είναι περισσότερο έντονη στους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου.

Αν και δεν είναι διαθέσιμοι σχετικοί οικονομικοί δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο, οι τοπικοί παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς εκτιμούν ότι οι τοπική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή έλλειψη ρευστότητας και με έντονη οικονομική κρίση η οποία οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.

Κατά το Β΄ τρίμηνο 2009 η ανεργία στην περιφέρεια Ηπείρου διαμορφώθηκε και πάλι σε διψήφιο ποσοστό, 10,9% έναντι 9,2% που ήταν κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας.

Πηγή: epirus-ellas.blogspot.com

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share