21/1/10

Βιος και πολιτεία η ΕΡΤ !!!

Μετά από σχετική έγκριση του παραιτηθέντος Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ κ. Χρ. Παναγόπουλου, η ΕΡΤ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό (υποβάλλεται συνημμένα παρακάτω) για την αποτίμηση της διάδοσης της Ψηφιακής Τηλεόρασης και του ψηφιακού περιεχομένου με υπηρεσίες πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ !

Με απόφαση επίσης του προέδρου ορίστηκε και ο κ. Παναγιώτης Κεφάλας ως υπεύθυνος διαχείρισης του σχετικού διαγωνισμού εκ μέρους των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ.

Ως εδώ φαινομενικά ουδέν μεμπτό επι της διαδικασίας εκτός του υπέρογκου ποσού..

Μόνο που στους εργαζόμενους της ΕΡΤ προκάλεσε μεγάλη εντύπωση πως είναι δυνατόν να ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Κεφάλας ως υπεύθυνος ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού (70.000.000 ευρώ ), όταν ο ίδιος είναι γιός του κ. Χαράλαμπου Κεφάλα ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ της ΕΡΤ και Πρόεδρος της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της ΕΡΤ !

Δηλ. δεν αρκεί που πατέρας διορίζει τον γιό του από το παράθυρο στην ΕΡΤ , μπαίνει και ως υπεύθυνος διαχείρισης ενός τόσο μεγάλου έργου και κατ’ επέκταση και ποσού !

Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει...Έλεος πια ! Πόσο ακόμη θα κρατήσει αυτό το φαγοπότι στην πολύπαθη ΕΡΤ κύριοι .Τι κάνει ο αρμόδιος εισαγγελέας ?

Ιδού και η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. :

Ανοικτός διαγωνισμός για την αποτίμηση της διάδοσης της Ψηφιακής Τηλεόρασης και του ψηφιακού περιεχομένου με υπηρεσίες πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να δημοσιεύσει ανοικτό διαγωνισμό για την αποτίμηση της διάδοσης της Ψηφιακής Τηλεόρασης και του ψηφιακού περιεχομένου με υπηρεσίες πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Με την παρούσα πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, η ΕΡΤ Α.Ε. καταθέτει το τελικό σχέδιο διακήρυξης, όπως αυτό συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ και ελέγχθηκε από τις ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται στα 70.000.000 € συμπ/νου ΦΠΑ 19%.

Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι περίπου 2 μήνες, με τμηματική παραλαβή του έργου και ολοκληρωτική το αργότερο μέχρι 30 Νοε 2009.

Με την παρούσα ενέργεια, η ΕΡΤ Α.Ε. ζητεί από τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις μόνον στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι όροι των προδιαγραφών ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο το διαγωνισμό και προς αποφυγήν τυχόν όψιμων ενστάσεων ή ερωτήσεων κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση του διαγωνισμού έως την κατάθεση των προσφορών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι 15 ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη την Τρίτη 7/07/2009, ημερομηνία της ανάρτησης στον ιστότοπο της ΕΡΤ (www.ert.gr/keep/ στον τομέα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ») και λήξη την Τρίτη 21/07/2009.

Τα αρχεία που συνοδεύουν την πρόσκληση σε διαβούλευση είναι τα παρακάτω:

1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
2. ΔΙΑΚ.ΑΜΕΑ
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΤ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απαντήσεις τους ή να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

a_alisavaki@ert.gr και PKefalas@ert.gr!
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share