6/2/10

Απαγορεύεται να διαβάζουν blogs οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η υπηρεσία διαδικτύου που συνδέει όλα τα γραφεία και τις υπηρεσίες του δήμου, ενταγμένη στο πρόγραμμα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του υπουργείου εσωτερικών έβαλε τις τελευταίες μέρες φραγή σε ιστολόγια με κατάληξη blogspot.com ,πιθανόν και σε άλλα....





Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από τον υπεύθυνο του τμήματος πληροφορικής του δήμου Καλαμαριάς με τον οποίο επικοινωνήσαμε και περιμένουμε εξηγήσεις από το υπουργείο, που έχει την ευθύνη και την δυνατότητα τέτοιων παρεμβάσεων.

Κατά τα άλλα διαφάνεια, διαβούλευση και πράσινες κουτοπονηριές.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ





ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share