20/3/10

Εξαιρούνται της φορολόγησης με προεδρικό διάταγμα οι εταιρίες εβραϊκών συμφερόντων

Με νόμο του κράτους απαλλάσσονται την καταβολής κάθε φόρου στο Ελληνικό δημόσιο γνωστές τεράστιες βιομηχανίες που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι εβραϊκών συμφερόντων και δεν πληρώνουν κανέναν φόρο!!!

Με βάση το υπ' αριθμόν 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978), βάσει του οποίου το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο.......όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (!) έχει (και ασκεί) δικαιώματα, τα οποία μόνο το Κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα.!

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) δικαιούται να εισπράττει φόρους, για δική του χρήση, από τους εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα, αντί του Ελληνικού κράτους»!!!

Με απλά λόγια, κανένας εβραίος δεν πληρώνει φόρο στο Ελληνικό δημόσιο, αλλά μόνο στο Κ.Ι.Σ.!!!

_________ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΩΡΑ_________

Επειδή ο νόμος «επεκτάθηκε», αργότερα, αποφασίσθηκε πως και οι χριστιανοί που μετέχουν στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) απαλλάσσονται της καταβολής φόρων στο Ελληνικό δημόσιο.!!!


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share