4/4/10

Αυξήσεις σε εκατοντάδες φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας!

Με αυξήσεις τιμών σε εκατοντάδες φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας που πωλούνται κάτω από 5 ευρώ ανοίγει η κυβέρνηση το δρόμο της ανατιμολόγησης των φαρμάκων, ως αντάλλαγμα προς τους φαρμακοβιομήχανους και τους χονδρέμπορους για τις μειώσεις τιμών που καλούνται να κάνουν στα ακριβότερα φάρμακα.

Αυτό προκύπτει από την αγορανομική διάταξη του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα και αφορά τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι όποιες μειώσεις προκύψουν από την ανατιμολόγηση θα περάσουν στα φάρμακα σταδιακά και κλιμακωτά, ανάλογα με την τιμή τους, ενώ στα λεγόμενα «φθηνά» φάρμακα θα δοθούν αυξήσεις μέχρι 5%. Η πρώτη φάση της ανατιμολόγησης θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και αναμένεται το δεύτερο στάδιο για την ολοκλήρωσή της.

Συγκεκριμένα:

* Στα φάρμακα που πωλούνται μέχρι 5 ευρώ θα γίνουν μειώσεις τιμών μέχρι 3% και αυξήσεις τιμών μέχρι 5%.

* Στα φάρμακα με τιμή 5-20 ευρώ θα περάσουν σε πρώτη φάση μειώσεις μέχρι 25%.

* Στα πωλούμενα σήμερα 20-50 ευρώ θα περάσουν μειώσεις μέχρι 30%.

* Στα φάρμακα που έχουν τιμή μεγαλύτερη από 5 ευρώ θα επιβληθεί όποια τιμή προκύψει από τις διατάξεις της ανατιμολόγησης.

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη, η τιμολόγηση των φαρμάκων θα γίνεται με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών στης ΕΕ στις οποίες διακινείται το φάρμακο και για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Οι χώρες αυτές θα ανακοινώνονται στο πρώτο δελτίο τιμών φαρμάκων κάθε χρόνο.

Τα φάρμακα όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής θα τιμολογούνται στο 72% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου από 80% που ίσχυε μέχρι σήμερα, όσο για το πρωτότυπο ισχύει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα).

Για τα πρωτότυπα φάρμακα προβλέπεται ότι οι τιμές τους θα μειώνονται 20% κατ' ελάχιστο μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας.Οι τιμές πώλησης που έχουν τα φάρμακα την ημέρα έναρξης ισχύος των νέων τιμών θα ισχύουν για 21 μέρες για τις φαρμακαποθήκες και για 60 μέρες για τα φαρμακεία για την προώθηση των αποθεμάτων τους.

Στην αγορανομική διάταξη προσδιορίζονται τα περιθώρια κέρδους των φαρμακέμπορων (8%) και καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της νοσοκομειακής τιμής και της ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων.Το παρόν εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ από : EpirusgateΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share