10/6/10

Διαγράφουν την αναφορά στην χώρα καταγωγής των αλλοδαπών - Αποκαλύπτουμε το βρώμικο σχέδιο

Aπίστευτες αθλιότητες πίσω απο νομιμοφανείς διαδικασίες!

Mε άλλωθι την παρέμβαση του Συνηγόρου του Παιδιού, το Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζήτησε με έγγραφό του από τους ΟΤΑ όλης της χώρας να μην περιλαμβάνεται το στοιχείο... «Χώρα Προέλευσης» κατά την εκτύπωση όλων των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου!

Δείτε το άλλωθι που δημιούργησαν....Η δικαιολογία για ανατρεπτικές αλλάγες πάντοτε η ίδια !


Ώς συνήθως... κάποιος πολίτης , έκανε κάποια καταγγελία και έφερε τα πάνω κάτω....

Η ανεξάρτητη αρχή ισχυρίζεται ότι παρενέβη όταν κάποιος πολίτης κατήγγειλε στο Συνήγορο ότι στο πιστοποιητικό που της χορηγήθηκε από το Δήμο για σχολική χρήση από το ανήλικο τέκνο της περιλαμβάνεται το στοιχείο «Χώρα Προέλευσης», παρότι το παιδί έχει την ελληνική ιθαγένεια, από πολιτογράφηση φυσικά του γονέα!

Όπως αναφέρει ο "Συνήγορος του Παιδιού", ο νόμος προβλέπει την κατάρτιση και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου, το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών των Ελλήνων δημοτών που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας (Ν. 3274/2004, άρθ. 13 επ.).

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι «η χώρα προέλευσης δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, εφόσον δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα καταγραφής του προσωπικού αυτού δεδομένου για τη σκοπούμενη χρήση».

Για το λόγο αυτό πρότεινε «να εξετασθεί καταρχήν η αναγκαιότητα επεξεργασίας του στοιχείου στο πλαίσιο του Εθνικού Δημοτολογίου και, στη συνέχεια, (εφόσον τεκμηριωθεί ο σκοπός τήρησής του) η δυνατότητα ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΟΥ κατά την έκδοση, δεδομένου μάλιστα ότι η αναγραφή του ευνοεί ενδεχομένως τις διακρίσεις σε βάρος Ελλήνων πολιτών προερχόμενων από τρίτες χώρες».

Με ευκαιρία την παρέμβαση αυτή του Συνηγόρου,

Το Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρίνισε ότι η επεξεργασία του στοιχείου επιβάλλεται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, ζήτησε με έγγραφό του (118280/26690/30-4-2010) από τους ΟΤΑ όλης της χώρας να μην περιλαμβάνεται το στοιχείο «Χώρα Προέλευσης» κατά την εκτύπωση όλων των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου.

Δηλαδή αν αυτό δεν είναι ρατσισμός , ποιός είναι ο ρατσισμός ;

Mε ποίο δικαίωμα δηλαδή διαγράφουν την πατρίδα του κάθε αλλοδαπού αποκρύβοντας την χώρα καταγωγής του.

Αυτοί είναι που ευαγγελίζονται τη λέξη ρατσισμός ;;

Mήπως θα πρέπει ο αλλοδαπός να ντρέπεται και για την πραγματική καταγωγή του ;;;

Καταλάβατε όμως τι πραγματικά κρύβουν πίσω απο τη δήθεν συμπόνια στο μετανάστη ;;;

Mέσα στην αναμπουμπούλα τον μαζικών Ελληνοποιήσεων θέλουν να διαγράψουν οριστικά τη χώρα καταγωγής των μεταναστών με στόχο να επιτύχουν την πλήρη αλλοίωση των πραγματικών στοιχείων έτσι ώστε να χαθούν οι εθνικές ταυτότητες των λαών να ισοπεδωθούν όλα και να φτιάξουν λαούς "ρομποτάκια" του συστήματος της παγκοσμιοποίησης , χωρίς εθνική συνείδηση , χωρίς πατρίδα.

Έτσι θα δημιουργήσουν φοροεισπρακτικά Ηνωμένα Kράτοι που θα πολεμούν με το άλλωθι της τρομοκρατίας τους πεινασμένους "εχθρούς" τους για να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της γής τους.

Ξυπνάτε , αυτό κρύβεται πίσω απο την διαστρεύλωση της έννοιας ρατσισμός που ευαγγελίζονται κατά περίπτωση για να κρυφτούν πίσω απο τις λέξεις , και να "νομιμοποιήσουν" με περιτυλίγματα τα βρώμικα σχέδια τους.

Αυτοί είναι οι δήθεν ευαίσθητοι εκσυγχρονηστές, εργολάβοι της παγκοσμιοποίησης.


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ... Bookmark and Share