12/4/10

Επιστολή του τέως Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του κ. Λοβέρδου και το πρόβλημα με τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Βέροιας

Ο τέως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών κ.Ξενοφών Καραγεωργίου γνωρίζοντας εκ των έσω, τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος υγείας και αναφερόμενος στην καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών που είχαν την ατυχία να ....... βιώσουν απο κοντά τις "πληγές" του ΕΣΥ, αποστέλλει ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό με τις κάτωθι κοινοποιήσεις.

Η παρούσα, εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ απο τον κ. Ξενοφών Καραγεωργίου.

Πρός τόν
Κο Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, loverdos@hol.gr

Kοινοποίηση
Κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υ. & Κ. Α., minister@yyka.gov.gr

Kοινοποίηση
Κο Γ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργό, gpapandreou@parliament.gr
Κο Αντ. Σαμαρά, Πρόεδρο Ν.Δ., asamaras@parliament.gr
Κα Αλ. Παπαρήγα, Γ. Γ. Κ.Κ.Ε., mailbox@kke.gr
Κο Αλ. Τσίπρα, Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, a.tsipras@parliament.gr
Κο Χ. Παπουτσή, Κοινοβ. Εκπρόσωπο ΠΑΣΟΚ, papoutsi@otenet.gr
Κο Π. Παναγιωτόπουλο, Κοινοβ. Εκπρόσωπο Ν.Δ., ppanagiotopoulos@parliament.gr
Κο Κ. Μαρκόπουλο, Αναπλ. Κοινοβ. Εκπρόσωπο Ν.Δ., k.markopoulos@parliament.gr
Κο Σ. Χαλβατζή, Κοινοβ. Εκπρόσωπο Κ.Κ.Ε., mailbox@kke.gr
Κο Π. Λαφαζάνη, Κοινοβ. Εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, lafazanis@syn.gr
Κο Φ. Κουβέλη, Κοινοβ. Εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, kouvelis@activenet.gr


Κύριε Yπουργέ

Παρακαλώ επιτρέψτε μου αφού σάς εκφράσω τήν συμπάθειά μου γιά τήν περιπέτεια Υγείας πού είχατε, νά σάς αναφέρω μερικές σκέψεις :

1. Είναι περίεργο γιατί έπρεπε πρώτα νά διαπιστωθεί τό τέλος ζωής τής λυχνίας καί μετά νά παραγγελθεί άλλη.

2. Λογικά θά έπρεπε τό Εργαστήριο τού Νοσοκομείου ή / καί η Τεχνική Υπηρεσία του (εάν υπάρχει καί εάν βεβαίως είναι επαρκής...) νά παρακολουθούν τήν διάρκεια ζωής τής λυχνίας (αλλά καί κάθε συσκευής) συναρτήσει τής χρήσεώς της.

3. ΄Αρα, νά παραγγέλνεται εγκαίρως καί νά παραλαμβάνεται τό ανταλλακτικό πρίν εκπνεύσει η ζωή τού χρησιμοποιούμενου.

Φαίνεται ότι κάποιοι υπολειτούργησαν (ίσως συστηματικά) στήν περίπτωση αυτή.

4. ΄Αραγε, υπάρχει κάποια σύμβαση μεταξύ τού Νοσοκομείου καί τού αντιπροσώπου τού μηχανήματος? Τί προβλέπει? Τηρήθηκε? Αρκούσε γιά νά είναι οι Επαγγελματίες Υγείας τού Νοσοκομείου ήσυχοι ?

5. Εκτιμάται ότι στό Ε.Σ.Υ. υπάρχουν περί τούς 100 αξονικοί τομογράφοι.

Από αυτούς, τουλάχιστον 40 υπολειτουργούν. Κατά σύμπτωσιν, είναι ~ 40 καί οι άνω τών 10 ετών ηλικίας.

Η πλειοψηφία τους δέν χρησιμοποιείται μετά τίς 2 μ.μ., ελλείψει προσωπικού.

Τά σημερινά κόστη πού πληρώνουν οι ασθενείς κυμαίνονται από 75 ευρώ / πεδίο, έως ~ 300 ευρώ η ολόσωμη.

Ενώ στήν μαγνητική τομογραφία τό κόστος είναι ~ 280 ευρώ / πεδίο.

Αυτές οι εισπράξεις λείπουν από τίς χειμαζόμενες οικονομίες τών Δημ. Νοσοκομείων...

Είναι πραγματικό τό ενδιαφέρον νά τίς εξυγιάνουμε ? Απόδειξη !

6. Τώρα, γιά τά Δημόσια Νοσοκομεία πού έχουν συσκευές πού δέν λειτουργούν ελλείψει προσωπικού, ακούγεται τό επιχείρημα ότι δέν υπάρχουν χρήματα γιά τήν πληρωμή μισθών καί δαπανών λειτουργίας.

Τελείως λανθασμένα γιατί,

- Η ύπαρξη προσωπικού θά σήμαινε επιτέλεση εξετάσεων σέ ασφαλισμένους, γιά τίς οποίες τό Νοσοκομείο θά πραγματοποιούσε συνεχείς εισπράξεις, από τά δημόσια ή καί τά ιδιωτικά Ασφ. Ταμεία τους,

- Σέ ποσά μεγαλύτερα τών όποιων Νοσοκομειακών δαπανών.

Αυτό πού απαραδέκτως συμβαίνει είναι,

Α. Καί οι εξετάσεις δέν πραγματοποιούνται σέ αυτά τά Δημόσια Νοσοκομεία,

Β. Καί πληρώνονται από τά ασφ. Ταμεία εκεί όπου γίνονται ! Πολλές δέ φορές ακριβότερα από τούς ασθενείς!!!...

Γ. Καί η παρεχόμενη περίθαλψη είναι επισφαλής γιά τούς πολίτες (καί τούς ιατρούς !) όπου δέν λειτουργούν υπάρχουσες συσκευές !

Οι σχολάζουσες συσκευές

1. δέν αποσβέννυνται ενώ έχουν πληρωθεί / εξοφληθεί, σέ πολλαπλάσιο κόστος από αυτό πού θά έπρεπε...,

2. απαξιώνονται καί η χρήση τους θά είναι σύντομα μόνον γιά τό αρχαιολογικό μουσείο,

3. αποτελούν απούλωτη πληγή γιά ένα κατ’ ευφημισμόν Εθνικό Σύστημα Υγείας.


Πληρώνουμε μέ αυξημένη θνησιμότητα αυτό τό... καθεστώς !

Καί ακριβά εις χρήμα !


Παραλογισμός δαιμονικός, πού σέ άλλο Ευρωπαϊκό Κράτος, πραγματικά ευνομούμενο καί μέ έμπρακτο ενδιαφέρον γιά τούς πολίτες του, δέν θά τόν συναντούσαμε...

Αλλά καί εάν εξετάσουμε τούς τομογράφους πού λειτουργούν, από τήν σκοπιά τού πόσο σύγχρονοι / αποτελεσματικοί ήταν ήδη από τήν στιγμή τής παραλαβής τους, θά δούμε μία τραγική εικόνα (αφορά τήν περίοδο 1995 – 2003) :

- σέ πολλούς αξονικούς ο αριθμός τών τομών ήταν μικρός ή πολύ μικρός,

- πού σημαίνει λίγες δυνατότητες εφαρμογής τού τομογράφου,

- δηλαδή μεγάλος αριθμός περιστατικών έμεναν χωρίς κατάλληλα / αξιόπιστα / πλήρη αποτελέσματα.

Γιατί συνέβαινε αυτό?

- Ο μικρός αριθμός τομών ήταν στίς προδιαγραφές τού πρός αγοράν (μετά από «διαγωνισμό») μηχανήματος,

- ΄Ομως μέ παράλογο – υψηλό προϋπολογισμένο κόστος κτήσεως,

- ΄Οσοι παραγωγοί είχαν από καιρό εκσυγχρονίσει τά προϊόντα τους καί είχαν πάψει νά παράγουν συσκευές λίγων τομών (π.χ. 2) δέν μπορούσαν νά συμμετάσχουν στόν «διαγωνισμό» καί άς είχαν δυνατότητα προσφοράς καλυτέρων – ασφαλεστέρων – πολυτιμοτέρων συσκευών,

- ΄Ετσι κάποιος, ανενόχλητος, πουλούσε -καί μάλιστα ακριβά- ένα παμπάλαιο μηχάνημα, πού ούτε στά Τριτοκοσμικά κράτη ήταν επιθυμητό !

- Πού σύντομα γινόταν άχρηστο, όνομα καί πράγμα, γιά τήν πλειοψηφία τών περιπτώσεων ! Μέ τεράστιο περιθώριο κέρδους ένα παμπάλαιο μηχάνημα !

Πόσα βραβεία Νοbel πρέπει νά δοθούν στόν πολυμήχανο Νεοέλληνα ?

Βλέπετε, στά χρόνια εκείνα ο τότε Πρωθυπουργός αγωνιζόταν νά βάλει τήν Ελλάδα στήν Ο.Ν.Ε., αλλά η διαπλοκή θέριευε ανεμπόδιστη καί στόν Νοσοκομειακό χώρο...

΄Ας τολμήσει η κα Υπουργός νά ζητήσει έρευνα γιά κάθε τομογράφο εκείνης τής εποχής, ποιοί έκαναν τίς προδιαγραφές, πόσες τομές προδιέγραψαν, πόσων τομών συσκευές υπήρχαν τεχνολογικά τήν στιγμή τής προδιαγραφής, καί ποιό ήταν τό κόστος αγοράς.

΄Ας συγκρίνει όλους αυτούς τούς αριθμούς μέ τά σημερινά δεδομένα τής Αγοράς, καί θά καταλάβει ότι ένα μέρος τού τεραστίου Εθνικού (Δημοσίου) Χρέους είναι εντοπισμένο !

Αλλά, απομένει καί νά πληρωθεί στούς αλλοεθνείς πιστωτές μας, μειώνοντας τό κράτος Πρόνοιας
(καί μεγαλώνοντας τό Ανάλγητο Ελληνικό Κράτος τής αποσυντεθείσης πιά Μεταπολιτεύσεως) ! Θέτοντας σέ κίνδυνο τήν (υπαρκτή ?) Εθνική μας Ανεξαρτησία!!!

Στήν Θήβα, μέ τήν ενθάρρυνση / βοήθεια τού πάντοτε πρόθυμου Διοικητού τής Υγειον. Περιφερείας μας κ. Βλάχου αλλάξαμε τόν αριθμό τομών, από 2 σέ τουλάχιστον 8, καί ξαναπροκηρύχθηκε εξ αρχής ο διαγωνισμός ! Πού μπορεί νά αποδώσει καί αξονικό 16 τομών, σίγουρα μέ λιγότερα χρήματα σήμερα (2010) από τά προύπολογισθέντα τό 2002 γιά 2 τομών μηχάνημα !

Γιά όσους είμαστε ταγμένοι,

· αφενός στήν ολόπλευρη υποστήριξη τού Δημοσίου Χαρακτήρα τού Ε. Σ. Υ. ,

καί,

· στήν υγιή λειτουργία του μέ Τεχνοκρατικά Κριτήρια αφετέρου,

Δέν υπάρχουν,

- ούτε ερωτηματικά,

- ούτε αμφιταλαντεύσεις,

γιά τό τί πρέπει νά γίνεται στήν αέναη προσπάθεια βελτιώσεως τού Ε.Σ.Υ.


Σάς εύχομαι η περιπέτειά σας νά είναι ανωδύνως περαστική καί νά αποφύγετε στό μέλλον παρόμοια περιστατικά στόν μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πάντως, κάθε εμπειρία ενός Πολιτικού από αυτό πού βιώνει ο δύσμοιρος ΄Ελληνας Πολίτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη,γιά όλους !


Μέ τιμή

Ξενοφών Καραγεωργίου,
Τέως Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Θηβών
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share