24/9/09

Ασυδοσία ασφαλιστικών εταιριών απουσία κρατικού ελέγχου


Στη χώρα που ζούμε φαίνετε πως οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αποθρασυνθεί τελείως ειδικότερα μάλιστα όταν πρόκυτε να αποζημειώσουν τον πελάτη τους και όλα αυτά εν απουσία κρατικού ελέγχου με αποτέλεσμα....

ένα μικρό μέρος των πολιτών να προβαίνει τελικά σε καταγγελίες ενώ ακόμη λιγότερες απο αυτές καταλήγουν να επιλύουν πραγματικά το πρόβλημα εκτός από επιβολή προστίμων στις ασφαλιστικές μετά από αρκετούς μήνες ταλαιπωρίας του πολίτη. Αν βέβαια πρόκυτε για προσφυγή στη Ελληνική δικαιοσύνη τότε σίγουρα μιλάμε για χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως ο πολίτης πρέπει να αντιδρά άμεσα αναφέροντας αρχικά το πρόβλημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.