26/9/09

Αυτό το γνώριζες... ;;; (Δείτε το VIDEO και... Μήν τρελαθείτε !!!)


Μια παγκόσμια έρευνα αναφορικά με τους τρομακτικούς πλέον, ρυθμούς της συγχρονής τεχνολογικής ανάπτυξης και των απαιτήσεων που αυτή δημιουργεί στις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Μια έρευνα που γεννά πολλά ερωτηματικά για το εάν...

ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πλέον σε θέση να προσαρμοστεί στις σύγχρονες εξελίξεις-απαιτήσεις ενός κόσμου που μεταλλάσετε συνεχώς με ταχύτητες ενός μοντέλου αναπτυξης που μοιάζει πια ανεξέλεγκτη. 'Ενας τρομακτικός όγκος πληροφοριών και γνώσης που ανοίγει νέους ορίζοντες σε επαγγέλματα που δεν υπήρχαν. Δεδομένα που αλλάζουν τόσο γρήγορα ώστε μέχρι να τα κατανοήσει ο ανθρώπινος νους ... έχουν αλλάξη. Μια συνεχόμενη μετάλλαξη της κοινωνικής δομής στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποίησης που οι άνθρωποι δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγξουν στην τρελή πορεία της.

Δείτε το VIDEO και... Μήν τρελαθείτε !!!

Η Παρουσίαση του "did you know" (Αυτό το γνώριζες) από την έρευνα των Karl Fisch, Scott McLeod, and Jeff Brenman. Αρχική Παρουσίαση από την SONY/BMG Μεταφορά στα Ελληνικά από John Giannatos