2/10/09

Κύμα αγωγών φοβούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες

Πανικός έχει πέσει στην ασφαλιστική αγορά μετά το λουκέτο στις ασφαλιστικές εταιρίες του ομίλου ΑΣΠΙΣ και για όσα επίκεινται ακόμη.
Το κλίμα είναι βαρύ αφού με εξαίρεση μερικές μεγάλες εταιρίες, οι περισσότερες δεν διαθέτουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πραγματικά αποθεματικά και όχι μόνο.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν πυκνώσει οι συσκέψεις των επιτελών των εταιριών με αντικείμενο την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου, που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς...Τους πιάνει σύγκρυο, και μόνο στην ιδέα τι θα συμβεί, αν οι ασφαλισμένοι μάθουν ότι οι ασφαλιστές υπέχουν αστική ευθύνη απέναντί τους.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 190/2006, ασφαλιστές, ασφαλιστικοί πράκτορες, και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, υποχρεούνται, να καταθέτουν στα κατά τόπους Επιμελητήρια, συμβόλαιο ασφάλειας Αστικής Ευθύνης, για παραλήψεις και λάθη, κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Το ύψος της αστικής ευθύνης ανέρχεται σε 1.000.000€ ανά απαίτηση και σε 1.500.000€ συνολικά για κάθε χρόνο.

Σε πολλές περιπτώσεις αντί ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης, κατατίθεται βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας, με την οποία θα συνεργασθεί ο υποψήφιος ασφαλιστής.
Η εταιρία βεβαιώνει ότι καλύπτει αυτό που ο τύπος και το γράμμα του νόμου επιτάσσει.

Αν γίνει αυτό γνωστό στους ασφαλισμένους, φοβούνται οι εταιρίες ότι θα ακολουθήσει χιονοστιβάδα αγωγών αποζημιώσεων από ασφαλισμένους, κατά ασφαλιστών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα στρέφονται στη συνέχεια κατά των ασφαλιστικών εταιριών που τους έχουν ασφαλίσει.