25/10/09

Σε οικονομικό αδιέξοδο πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις και στο Νομό Ιωαννίνων

Σε οικονομικό αδιέξοδο πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις και στο Νομό Ιωαννίνων

Προβληματισμός στις τάξεις εργοληπτών εξαιτίας της καθυστέρησης στις πληρωμές του δημοσίου, για έργα που έχουν εκτελεστεί.

Μεγάλες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμών και εξόφλησης των οφειλών του δημοσίου, για έργα που έχουν εκτελεστεί.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ετήσια ενίσχυση των φορέων της αυτοδιοίκησης, την λεγόμενη ΣΑΤΑ και οι καθυστερήσεις αγγίζουν αρκετούς μήνες ή ακόμη και χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις.

Με κοινό έγγραφό τους όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας έχουν ζητήσει συνάντηση με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και να βρεθούν λύσεις.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας Παναγιώτης Σαρακατσάνος έχει ζητήσει από όλους τους συναδέλφους του να του δηλώσουν το ποσό των οφειλών, προκειμένου να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Όπως σημείωσε, οι οφειλές αφορούν πάρα πολλά έργα είτε της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των δήμων του νομού.«Εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αν τα έργα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα, αυτό πρέπει να το κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες», σημείωσε ο κ. Σαρακατσάνος προσθέτοντας πως μόνο στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ οι πληρωμές είναι άμεσες.

Αλλαγές ζητούνοι εργολήπτες

Με το υπόμνημα που έχουν καταθέσει οι εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν παράλληλα την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και την αναθεώρηση του πλαισίου ανάθεσης δημοσίων έργων, καθώς όπως επισημαίνουν το μειοδοτικό σύστημα δεν κατάφερε να μειώσει το φαινόμενο των μεγάλων εκπτώσεων και απαιτείται αναθεώρηση και εξορθολογισμός και παραμέτρων της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργολάβοι δημοσίων έργων αφορά και τις μελέτες, που πολλές φορές είναι πρόχειρες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν με συνέπειες στην ποιότητα των έργων.«Κάθε έργο εξαρτάται από την μελέτη, τον εργολάβο και την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χρειάζονται και τα τρία για να γίνει σωστό», σημείωσε ο κ. Σαρακατσάνος επισημαίνοντας πως πολλές φορές η χρηματοδότηση για τις μελέτες φτάνει την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να υπάρχει προχειρότητα.«Θα πρέπει στις αρχές του χρόνου να ξέρουν όλοι ποια έργα θα δημοπρατηθούν», σημείωσε.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά στα τιμολόγια, που σύμφωνα με τους εργολήπτες απαιτείται η ύπαρξη αναλυτικών τιμολογίων για την ορθή αποτίμηση των έργων.Επίσης, με το υπόμνημά τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ζητούν την κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων και να αρθούν οι κυρώσεις κατά αναδόχων των έργων, να απλουστευτεί η νομοθεσία και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη, δημοπράτηση και ανάθεση των δημοσίων έργων και να θεσμοθετηθεί διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τέλος, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ζητούν επανεξέταση και αναθεώρηση του μητρώου κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων και την θεσμοθέτηση του μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, καθώς και υποχρεωτική ανάρτηση των βασικών στοιχείων όλων των δημοσίων έργων στο διαδίκτυο, μια διαδικασία που θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία του κατασκευαστικού κλάδου και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αναθέτουσες αρχές.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share