8/10/09

Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας


Κάτι που λίγοι γνωρίζουν...

Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας ορίζει πως...
Ο πρόεδρος της παράταξης εκλέγεται εφάπαξ και δεν υπάρχει διάρκεια θητείας για το εν λόγο αξίωμα διατηρείται δηλαδή εφ'όρου ζωής....


Κάτι δηλαδή σαν... Οικουμενικός Πατριάρχης !!!