19/10/09

Δέκα τρόποι με τους οποίους η συνθήκη της Λισαβόνας θα ωφελήσει τους πολίτες

Μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία και την υπογραφή του πολωνού προέδρου Lech Kaczynski, 26 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον επικυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, που περιμένει τώρα την υπογραφή του τσέχου προέδρου Václav Klaus για να τεθεί σε ισχύ.

Ανακαλύψτε τους δέκα λόγους για τους οποίους η συνθήκη της Λισαβόνας θα ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες και θα καταστήσει την ΕΕ πιο δημοκρατική και αποτελεσματική...
1.Πρωτοβουλία των πολιτών: Ένα εκατομμύριο υπογραφές πολιτών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν πλέον να αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο θέμα.

2.Νέες εξουσίες για τα εθνικά κοινοβούλια: Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και οποιοδήποτε εθνικό κοινοβούλιο θεωρήσει ότι μια πρόταση δεν ενδείκνυται για κοινοτική δράση, θα έχει στη διάθεσή του οκτώ εβδομάδες για να υποστηρίξει τη θέση του.

3.Απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τον οποίο καθιστά νομικώς δεσμευτικό κείμενο. Ο Χάρτης περιλαμβάνει, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία.

5.Συναπόφαση σε περισσότερους τομείς: Η συνθήκη αυξάνει τον αριθμό των τομέων στους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει με το Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές τους οποίους εκλέγετε εσείς με άμεση ψηφοφορία έχουν πολύ μεγαλύτερο λόγο στη νομοθετική διαδικασία και στην ψήφιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε νέους τομείς, όπως είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η γεωργική πολιτική, καθώς και η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις.

7.Αύξηση του αριθμού των ευρωβουλευτών: Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι ευρωβουλευτές θα ανέρχονται στους 751 (προσωρινά στους 754, καθώς με τη νέα συνθήκη η Γερμανία θα έχει τρεις λιγότερους ευρωβουλευτές, που όμως θα παραμείνουν στη θέση τους στο μεταξύ μέχρι το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου το 2014).

8.Εκλογή του προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και να συμβουλεύεται πρώτα τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου.

9.Δημιουργία δύο νέων κορυφαίων θέσεων: Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας δημιουργείται η θέση του "προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", καθώς και μια νέα θέση επικεφαλής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής αμυντικής πολιτικής (που θα συνδυάζει δύο σημερινές θέσεις: του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και του Επιτρόπου Εξωτερικών Σχέσεων).

10.Ενίσχυση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο: Η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία είναι η μορφή με την οποία λαμβάνονται πολλές αποφάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, ο τρόπος αυτός ψηφοφορίας επεκτείνεται σε πολλούς νέους τομείς, ενώ επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Από το 2014 και μετά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα χρειάζονται την υποστήριξη του 55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού («διπλή πλειοψηφία»).

Χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις χώρες για να σχηματίσουν μειοψηφία αρνησικυρίας. Το σύστημα αυτό τοποθετεί σε πιο ισότιμη θέση τις χώρες με μικρότερο πληθυσμό σε σχέση με τα μεγαλύτερα κράτη μέλη.

Σε ορισμένους τομείς θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να απαιτείται ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φορολογία και η άμυνα....