9/11/09

Επικίνδυνα αχλάδια από Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής γνωστοποιεί με επιστολή του προς την Επίτροπο για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών ότι σε αχλάδια που έχουν εισαχθεί στην Ε.Ε. από την Τουρκία υπάρχει το ιδιαίτερα τοξικό φυτοφάρμακο αμιτράζ.

Το πολύ επικίνδυνο φυτοφάρμακο βρέθηκε σε ποσότητες πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο σε αχλάδια που έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην Γερμανία με αποτέλεσμα τώρα να αποσύρονται από την αγορά.
Στην επιστολή του ο Νίκος Χουντής ζητά την λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα ο ευρωβουλευτής ζητά: «Να ενημερωθεί εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει για τυχόν εισαγωγή και εντοπισμό των συγκεκριμένων αχλαδιών στην ελληνική αγορά. Να φροντίσει η Επίτροπος ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και όλων των άλλων κρατών μελών σε όλα τα εισαγόμενα αχλάδια από την Τουρκία.

Την ανάκληση όλων των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος, την απόσυρση από την αγορά των αχλαδιών από την Τουρκία στα οποία ανιχνεύθηκε το φυτοφάρμακο αμιτράζ και την άμεση κινητοποίηση του Συστήματος Ταχείας Ειδοποίησης για τα τρόφιμα που ενέχουν άμεσους ή έμμεσους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων».

Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από την Επίτροπο να κατονομάσει τις χώρες της Ε.Ε. στις οποίες βρέθηκαν φορτία αχλαδιών με το τοξικό αυτό φυτοφάρμακο.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share