7/11/09

'Αντε πάλι ..... Ξαν'ανοίγει το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ !!!

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου προανήγγειλε την έναρξη διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του 2010 για αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και πρόσθεσε ότι το ζήτημα αυτό δεν κλείνει ποτέ.

Το 2010 αναμένεται η συνταξιοδότηση 14.000 ατόμων από το Δημόσιο, ενώ το θέμα της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, παραμένει ανοιχτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εντός του 2009 είτε μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2010, υπό τη νέα σύνθεσή της, θα επανέλθει στο θέμα αυτό απαιτώντας από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο υπουργός Οικονομικών για να περιγράψει τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα Ταμεία είπε ακόμη ότι μόνον το ΙΚΑ χρειάζεται ως το τέλος του τρέχοντος έτους 1,5 δισ. ευρώ για την πληρωμή συντάξεων, ενώ άγνωστο είναι ακόμη το ποσό που θα χρειασθεί το 2010.

Η κατάσταση θα διογκωθεί εντός του 2010 διότι, εκτός των άλλων, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να καταβάλλονται οι συντάξεις εντός τριμήνου από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου. Ετσι, οι καθυστερήσεις ενός και πλέον έτους στην καταβολή των συντάξεων θα εκλείψουν και οι δαπάνες θα πρέπει να καταβληθούν συντομότερα.

Οπως προβλέπεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού, κατά το 2010 θα αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας που αντιπροσωπεύουν το 28,7% του συνόλου των πρωτογενών δαπανών.

Βάσει του προσχεδίου οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας θα καλύψουν την αύξηση των αγροτικών συντάξεων, τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ κατά 1% του ΑΕΠ, το ΕΚΑΣ, τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος και του επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες, την κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών και την καταβολή της β΄ δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης. Ωστόσο είναι αβέβαιο αν οι προβλέψεις αυτές επαρκούν για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share