24/2/10

Υποβάθμιση Ελληνικών τραπεζών από Fitch

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης Ελληνικών τραπεζών.

Η υποβάθμιση των Ελληνικών τραπεζών έρχεται σε συνέχεια της εξασθένησης της εγχώριας οικονομίας και των αναμενόμενων αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων για τη δημοσιονομική εξυγίανση στην οικονομική δραστηριότητα....
Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη, δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

Σημειώνουν ωστόσο ότι οι άμεσες επιπτώσεις της υποβάθμισης είναι περιορισμένες, καθώς την περίοδο αυτή οι ελληνικές τράπεζες δεν πραγματοποιούν εκδόσεις για την άντληση κεφαλαίων, λόγω της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης.

Αναλυτικότερα, η Fitch προχώρησε στην υποβάθμιση σε ΒΒΒ από ΒΒΒ+ της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank EFG, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και στην υποβάθμιση σε F3 από F2 της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης των τραπεζών.

Επιπρόσθετα ο διεθνής οίκος προχώρησε στην υποβάθμιση της «ατομικής αξιολόγησης» (individual rating) των τραπεζών σε C από B/C, ενώ οι αξιολογήσεις όλων των χρηματοοικονομικών εργαλείων τους υποβαθμίζονται επίσης κατά μία κλίμακα.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Fitch η κίνηση αυτή αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι η ήδη αποδυναμωμένη ποιότητα του ενεργητικού και κερδοφορία των τραπεζών θα βρεθούν υπό μεγάλη πίεση λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών προσαρμογών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, υπογραμμίζει η Fitch, η απαιτούμενη δημοσιονομική εξυγίανση που πρέπει να υλοποιήσει η Ελληνική κυβέρνηση θα έχει σημαντική επίπτωση στην πραγματική οικονομία, θα επηρεάσει τη ζήτηση δανείων και θα προκαλέσει περαιτέρω πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.

Η επιδείνωση του ενεργητικού των τραπεζών θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, με τελικό αποτέλεσμα την εξασθένηση της κερδοφορίας.
Οι ελληνικές τράπεζες, σημειώνει ο διεθνής οίκος, δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Τουρκία επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση των εσόδων, ωστόσο τα έσοδα αυτά προέρχονται από ευμετάβλητες οικονομίες ορισμένες εκ των οποίων υφίστανται ήδη τις επιπτώσεις της ύφεσης.

Η κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται να επηρεαστεί από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, καθώς οι αγορές θεωρούν ότι οι κίνδυνοι γύρω από το Ελληνικό χρέος έχουν αυξηθεί.

Η Fitch υπογραμμίζει ότι οι Ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται κυρίως από καταθέσεις πελατών που αποτελούν το 86% των συνολικών δανείων των πέντε μεγάλων τραπεζών καθώς και την περιορισμένη χρήση μη τραπεζικών πηγών άντλησης ρευστότητας. Επίσης υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης το 2010 είναι περιορισμένες και διαχειρίσιμες.


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share