6/3/10

Έκρηξη απολύσεων στη Βόρεια Ελλάδα - Έρευνα αποκαλύπτει...

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη NGBI 500, στο πλαίσιο της έρευνας της εταιρείας Interview σε δείγμα 500 επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας για τον μήνα Φεβρουάριο, μεταξύ των επιχειρηματιών καταγράφεται έντονος προβληματισμός για το ζήτημα της απασχόλησης, καθώς μόλις το 6% σκοπεύει να προσλάβει προσωπικό τον επόμενο μήνα, σε σχέση με το 13% του Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα το 24% θέλει να απολύσει εργαζόμενους (20% τον προηγούμενο μήνα).
Δυσοίωνα καταγράφονται τα μηνύματα για την ανάπτυξη και τη απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη NGBI 500, στο πλαίσιο της έρευνας της εταιρείας INTERVIEW σε δείγμα 500 επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας για το μήνα Φεβρουάριο, μεταξύ των επιχειρηματιών καταγράφεται έντονος προβληματισμός για το ζήτημα της απασχόλησης, καθώς μόλις το 6% σκοπεύει να προσλάβει προσωπικό τον επόμενο μήνα, σε σχέση με το 13% του Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα το 24% θέλει να απολύσει εργαζόμενους (20% τον προηγούμενο μήνα).

Στο ερώτημα για την κατάσταση της επιχείρησής τους, οι ερωτώμενοι απαντούν τον Φεβρουάριο πως είναι καλή μόνο σε ποσοστό 17% (24% τον Ιανουάριο), κακή με 38% (35% τον προηγούμενο μήνα) και ικανοποιητική με 45% (41% η επίδοση του Ιανουαρίου).
Για τους επόμενους έξι μήνες, η κατάσταση θα είναι καλύτερη για το 19% των επιχειρήσεων, έναντι 24% τον Ιανουάριο.

Δυσοίωνες προοπτικές αναδύονται και στο ζήτημα του κύκλου εργασιών, όπου μόλις το 10% των επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση πωλήσεων, έναντι 15% τον Ιανουάριο.

Αντίθετα, το 62% κάνει λόγο για συρρίκνωση τζίρου, σε σχέση με 58% τον προηγούμενο μήνα !!!

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του NGBI 500 του Φεβρουαρίου 2010 κατά κλάδο, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξακολουθούν να καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ήτοι τις εμπορικές, μεικτές και βιομηχανικές-μεταποιητικές.

Οι παροχής υπηρεσιών βέβαια κρίνουν ότι η κατάστασή τους τώρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας για τους επόμενους έξι μήνες και σκοπεύουν να προσλάβουν πολύ περισσότερο προσωπικό, σε σχέση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις.

Εκτεταμένες απολύσεις σχεδιάζουν οι μεικτές και οι βιομηχανικές-μεταποιητικές, οι οποίες μάλιστα δεν σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν σχεδόν καμία πρόσληψη.

Οι βιομηχανικές-μεταποιητικές και οι μεικτές “βλέπουν” και τη χειρότερη κατάσταση για το επόμενο εξάμηνο, ενώ οι εμπορικές έχουν τον πιο μειωμένο τζίρο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το παρόν εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ απο: MAKEΔΟΝΙΑ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share