5/1/10

Καβάτζα άνω των 8 δισεκατομμυρίων € έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες

Υπερβάλλον κεφάλαιο για την κάλυψη μη αναμενόμενων ζημιών, άνω των 8 δις. ευρώ, έχουν σχηματίσει οι Ελληνικές τράπεζες το 2009, καλύπτοντας τις συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για «μαξιλάρι» κεφαλαίων που θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν απροσδόκητες αναταράξεις ή κινδύνους των αγορών

Ως «υπερβάλλον κεφάλαιο» λογίζεται το πλεόνασμα που προκύπτει όταν από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια...
...αφαιρεθεί το ποσό που είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (8%).

Τρελά υπερκέρδη !!!

Το 2009, ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο, οι Ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή τους επάρκεια, κυρίως αυξάνοντας τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά τους.

Το σημαντικό, δε, είναι ότι τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών ενισχύθηκαν και ποιοτικά, καθώς αυξήθηκε το μερίδιο των βασικών κεφαλαίων τους στο σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Σε αυτό συνέβαλε η εξαγορά υβριδικών τίτλων και δανείων μειωμένης εξασφάλισης σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες της ονομαστικής τους αξίας, δεδομένου ότι η διαφορά της αξίας εξαγοράς από την ονομαστική αξία προστίθεται στα βασικά ίδια κεφάλαια.

Οι τρόποι με τους οποίους οι τράπεζες πέτυχαν να αυξήσουν τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά τους το 2009 ήταν

α) η έκδοση των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Δημοσίου με το νόμο 3723/2008 (συνολικά επρόκειτο για νέα κεφάλαια 3,7 δισ. ευρώ),

β) η ολοκλήρωση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η πώληση ιδίων μετοχών,

γ) η εσωτερική χρηματοδότηση των τραπεζών με κεφάλαια προερχόμενα από την κερδοφορία τους και η μη διανομή μερίσματος σε μετρητά στους κατόχους κοινών μετοχών για την εταιρική χρήση του 2008, και

δ) η ευνοϊκή επίδραση στα ίδια κεφάλαια από ανατιμήσεις μετοχών που είχαν στην κατοχή τους οι τράπεζες.

Οι ανωτέρω κινήσεις των τραπεζών εκτιμάται ότι ενίσχυσαν περαιτέρω την κεφαλαιακή τους επάρκεια κατά το 2009, με αποτέλεσμα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 12,4% για τις τράπεζες και 10,9% για τους τραπεζικούς ομίλους και αντίστοιχα ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων σε επίπεδα άνω του 10,6% για τις τράπεζες και 9,6% για τους τραπεζικούς ομίλους.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι τράπεζες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαμόρφωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής τους όσον αφορά το επιθυμητό επίπεδο της κεφαλαιακής βάσης και τον τρόπο χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, συνεκτιμώντας τις χρηματοπιστωτικές και μακροοικονομικές συνθήκες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι παρά τη διαφαινόμενη βελτίωση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και οι Ελληνικές τράπεζες πρέπει να διατηρούν σημαντικά περιθώρια κεφαλαίου πάνω από τα ελάχιστα απαιτούμενα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share