22/2/10

ΕΚΡΥΨΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ;

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 3851/17-6-2009 έγγραφό της , η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Αττικής προκήρυξε δύο θέσεις Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και μία θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η παραπάνω προκήρυξη βγήκε με ημερομηνία 17/6 /09 , δύο μόνο ημέρες δηλαδή πριν τη λήξη του περσινού σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την προκήρυξη έπρεπε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί...
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν μέσα σε διάστημα δύο ημερών (από τις 17/6 που εκδόθηκε μέχρι και τις 19/6 που έκλεισαν τα σχολεία ) και γνωρίζοντας τη γραφειοκρατία στη διαβίβαση των εγγράφων, εάν πραγματικά η εγκύκλιος έφτασε εγκαίρως σε όλα τα σχολεία.

Ειδικότερα ερωτήματα εγείρονται για τον Προϊστάμενο του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής , κ. Ματζούρη Στυλιανό, από τον οποίον θα θέλαμε να μάθουμε:

1. Το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Αττικής με ποια ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάστηκε στα σχολεία της αρμοδιότητάς του;

2. Με ποιον τρόπο ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της αρμοδιότητάς του για την παραπάνω προκήρυξη;

3. Για ποιον λόγο η παραπάνω προκήρυξη δεν αναρτήθηκε στην κατά τα άλλα άψογη ενημερωμένη ιστοσελίδα (δείτε) του 4ου Γραφείου για την άμεση ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών;

4. Αληθεύει ότι τη μία από τις τρεις θέσεις κατέλαβε εκπαιδευτικός αποσπασμένος στο 4ο Γραφείο που γνώριζε τη θέση “από μέσα”;


Το παρόν εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ από: Aναγνώστη
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share