15/4/10

Επίγουσα προκαταρκτική για τις “επενδύσεις” Τριομμάτη, φίλου του Αριστοτέλη Παυλίδη τέως Υπουργού.

Πού πήγαν τα λεφτά ;

Tη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της κακουργηματικής απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την οποία η βλάβη που προξενήθηκε υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ παρήγγειλε στον Πταισματοδίκη Ρόδου ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος μετά από καταγγελίες για την επιδοτούμενη επένδυση της διαμόρφωσης και λειτουργίας....... στο δημοτικό διαμέρισμα Βατίου, του Δήμου Νότιας Ρόδου, συγκροτήματος τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών το οποίο λειτουργούσε μέχρι πρότινος ως κατοικία μελών οικογένειας Τριομμάτη.

Η έρευνα για τη διαπίστωση της βασιμότητας των καταγγελλόμενων όπως έγραψε η "Δημοκρατική Ρόδου", θα κινηθεί προς τρεις κατευθύνσεις ενώ ταυτόχρονο έλεγχο φέρεται να έχει παραγγείλει αρμοδίως και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μέσω των ελεγκτικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΑΝΔΩ ΑΕ που έχει αναλάβει την εξέταση των προϋποθέσεων των προς ένταξη σχετικών έργων μέσω των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου Ο.Π.Α.Α.Χ. αναμένεται συγκεκριμένα να εξεταστεί εάν ο γιος του ειδικού συμβούλου του πρώην Γενικού Γραμματέα κ. Χ. Κόκκινου, πρώην αντιπροέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και νυν δημοτικού συμβούλου και προέδρου της ΡΟΔΩΝ ΑΕ και των Προσχολικών Κέντρων Ρόδου κ. Τσ. Τριομμάτη, που επιδοτήθηκε με το ποσό των 157.253,40 ευρώ για την ανάπτυξη συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών με παράλληλη δραστηριότητα αγροτουρισμού τήρησε τις συμβατικές μακροχρόνιες υποχρεώσεις του.

Θα εξεταστεί συγκεκριμένα εάν τηρήθηκαν η υποχρέωση του ως άνω επιδοτούμενου να μην μεταβάλλει ή να παύσει την χρήση ή λειτουργία της επένδυσης για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της, η υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, υποχρεώσεις για τη λειτουργία της επένδυσης (τήρηση ΚΒΣ κλπ) αλλά ακόμη και η υποχρέωση να τηρεί αναρτημένη πινακίδα δημοσιότητας του επιδοτούμενου έργου μέχρι το έτος 2012.

Μέσω των ελεγκτικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδεκανήσου θα εξεταστεί εάν η μονάδα διατηρεί βιβλίο πόρτας, θεωρημένο από τη ΔΟΥ, στο οποίο θα υπάρχει καταγεγραμμένη η κίνηση των πελατών με καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο τους, τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας την ημερομηνία εισόδου και εξόδου αλλά και ανάλογη απόδειξη για την καταβολή του αντίτιμου της εκεί παραμονής τους. Θα εξεταστεί ακόμη αν διατηρεί βιβλίο εντυπώσεων αλλά και θεωρημένους τιμοκαταλόγους και τιμές ενοικίασης.

Επιπλέον θα εξεταστούν οι καταγγελίες μιας εργολάβου, όπως αποτυπώνονται στο κείμενο εξώδικου πρόσκλησης-όχλησης και δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων ότι πείσθηκε προς εξυπηρέτηση του επιδοτούμενου και του πατέρα του να εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 112.383,50 ευρώ προκειμένου να επιδοτηθούν από πρόγραμμα αγροτουρισμού.

Η εργολάβος ερίζει μάλιστα για το ότι δεν της κατέβαλαν τον αντιστοιχούντα ΦΠΑ των εικονικών τιμολογίων και ότι υφίσταται ανεξόφλητη οφειλή ύψους 12.623,88 ευρώ.

Για την τελευταία αυτή καταγγελία αναμένεται και η παρέμβαση της ΥΠΕΕ προκειμένου να εξεταστούν τόσο σε επίπεδο επενδυτή όσο και σε επίπεδο εργολάβου αν έχουν εκδοθεί τα καταγγελλόμενα ως εικονικά τιμολόγια.

Αναμένεται έτσι να διερευνηθεί πότε και πως έκανε έναρξη λειτουργίας εργολαβικής επιχείρησης η φερόμενη ως εργολάβος, ποια άτομα απασχόλησε ως συνεργείο για την κατασκευή του επίμαχου έργου, αν έχει καταβάλει τα αναλογούντα τέλη στο ΙΚΑ και αν έχει στα βιβλία της παραστατικά από τα οποία να αποδεικνύεται η αγορά των υλικών που χρησιμοποίησε για την ολοκλήρωση του έργου.

Ταυτοχρόνως σε επίπεδο επιδοτούμενου θα εξεταστεί πως έγιναν οι τμηματικές καταβολές εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του έναντι της εργολάβου που επικαλέστηκε στην επιδότηση, από ποιους λογαριασμούς και πότε.

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο επιδοτήθηκε σε ποσοστό 60% επί της εγκεκριμένης αξίας του που προσδιορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή στο ποσό των 262.089 ευρώ. Η τελική αξία του σύμφωνα με τον επιδοτούμενο ήταν 330.229,99 ευρώ.

Την απόφαση έγκρισης της επιδότησης εξέδωσε την 6η Φεβρουαρίου 2007 και αφού προηγήθηκαν άλλα στάδια εγκρίσεων ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας.

“Δημοκρατική Ρόδου”


Tο παρόν εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ από : Rodosblog-xrisostomos
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share